Vrijwilligers - v.v. Asperen

Vrijwilligers

Vrijwilligers

De basis van een goed functionerende voetbalvereniging wordt gevormd door de vrijwilligers binnen een vereniging. 

Daarom hechten we er aan zoveel mogelijk leden en niet-leden bereid te vinden om als vrijwilliger iets te betekenen voor de club. 

En we zijn blij met iedere vrijwilliger. Om die reden willen ze regelmatig in het zonnetje zetten. 


Organogram V.V. Asperen:

In het organogram staan de bestaande gremia binnen de club beschreven en wie hierin een vrijwilligerstaak verrichten. 

Vanuit het bestuur heeft ieder gremia een primair aanspreekpunt. 


In het Overzicht vrijwilligerstaken staat per soort vrijwilligerstaak kort beschreven wat er wordt verwacht.


Wil je je aanmelden als vrijwilliger? Dat is geweldig! 

Dit kan via het aanmeldformulier vrijwilliger

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!